Stap 1. Is de fundering van uw woning nog goed?

Tijdens deze stap kijken wij of de fundering van uw woning moet worden hersteld. Dit doen wij op basis van

Een gesprek en woninginspectie
Wij maken een afspraak met u en tijdens dit gesprek luisteren wij naar uw wensen en klachten. Hierna inspecteren wij uw woning.

Opvragen tekeningen
Wij vragen de bouwtekeningen op en bestuderen deze. Eventueel vragen wij ook de meetgegevens op bij de gemeente.

Op basis van deze fasen adviseren wij u of de fundering van uw woning moet worden hersteld en hoe dit het beste kan worden gerealiseerd. De kosten van ons advies zijn € 250,-*

Het is aan u om te bepalen wat u met dit advies doet. U bent niet verplicht de herstelwerkzaamheden door ons te laten uitvoeren. Wilt u dit wél laten doen, dan nodig wij u graag uit om naar Stap 2 te gaan.

Stap 2. Hoe kan de fundering van uw woning het beste worden hersteld?

Wij onderzoeken eerst hoe de fundering het beste kan worden vervangen. Hierna bepalen wij hoe de fundering kan worden hersteld en wat de kosten hiervan zijn. Wij maken een bouwplan om te bepalen wat er moet gebeuren en wat de kosten ongeveer hiervan zijn. Om u een idee te geven wat er bij het maken van dit bouwplan komt kijken:

Bodemonderzoek
Voor het uitvoeren van de werkzaamheden kan het nodig zijn dat er grond moet worden verplaatst of afgevoerd. Het is dan van belang om te weten of de grond verontreinigd is. Dit is een wettelijke verplichting.

Sonderingsonderzoek
Bij dit onderzoek kijken wij naar het draagvermogen van de grond waarop uw woning is gebouwd. Wij kijken naar de status van de oppervlakte om te bepalen welke type palen er nodig zijn en met welke lengte. De nieuwe palen moeten worden geplaatst op een zandlaag van voldoende kwaliteit en dikte in de bodem. Om tot de juiste paalkeuze te komen worden deze bodemlagen met een sondering in kaart gebracht.

Constructieberekening
Bij deze berekening wordt onder andere gekeken naar hoe zwaar uw woning is, de draagkracht van de fundering, het type fundering, welk type beton, hoeveel wapening, wat voor type palen er nodig zijn en welke werkwijze het beste en / of het voordeligst is.

Constructietekening
Deze bouwtekening laat de nieuwe fundering zien en het plan van aanpak hiervoor.

Kostenindicatie fundering
Er wordt een kostenraming gemaakt van de bouwkosten en de bijkomende leges.

Aanvraag omgevingsvergunning
Voor funderingsherstel is een omgevingsvergunning / een bouwvergunning noodzakelijk. Ook daar zorgen wij bij Zaanstad Funderingen voor.

Stap 3. Hoeveel kost het om de fundering van uw woning te herstellen?

Wij van Zaanstad Funderingen hebben veel jaren ervaring in de bouw. In al die jaren hebben wij de funderingen van vele Zaanse woningen en panden mogen herstellen. Ook u helpen wij graag. Voordat wij aan de slag gaan ontvangt u van ons eerst een duidelijke en concurrerende offerte. Bij het funderingsherstel komen de volgende stappen aan bod en die vindt u ook terug in onze offerte:

Sloopwerk
Het verwijderen van wanden en vloeren en het hakken van de zogenaamde ‘inkassingen’. Deze inkassingen dragen uw woning op de nieuwe fundering.

Grondwerk
Het toevoegen en / of aanvullen / afgraven van de grond onder de nieuwe fundering.

Palen
Het boren, schroeven, pulsen en drukken van de funderingspalen.

Wapening
Het plaatsen van beton wapeningsstaal.

Betonwerk
Het storten van het voorgeschreven type beton in de dikte, zoals die door ons in het bouwplan is berekend.

Optioneel: afwerkvloer
Het betonnen bodem kan worden voorzien van een zandcementvloer, waarop u een vloerbedekking kan leggen. Deze wordt geïsoleerd en eventueel voorzien van een vloerverwarming.

Overleg met de gemeente tijdens de uitvoering
De gemeente controleert de palen en de bewapening voordat het beton wordt gestort. Zaanstad Fundering zorgt door een open communicatie met de gemeente om zo de werkzaamheden soepel te laten verlopen.

Stap 4. Funderingsherstel? Misschien het moment om uw woning goed te laten verbouwen?

Funderingsherstel is zó ingrijpend dat vaak hierna uw woning moeten verbouwd. Dit kan dé gelegenheid zijn om de door u al jaren gewenste verbouwing uit te laten voeren. U wilt bijvoorbeeld al lange tijd een serre hebben of een grotere keuken.

Bij Zaanstad Funderingen zijn wij gespecialiseerd in het herstellen van de fundering van woningen. Wij voeren daarom zelf geen verbouwingswerkzaamheden uit. Wel kunnen wij al met uw verbouwingsplannen rekening houden.

Omdat de verbouwingswerkzaamheden naadloos moeten aansluiten op het funderingsherstel, denk bijvoorbeeld aan het ontwerp (de indeling / de aanleg van leidingen) en planning, kunnen wij als adviseur en controleur u desgewenst helpen bij:

  • Het meedenken in het ontwerp van uw woning.
  • Het begeleiden bij de keuze van een aannemer.
  • Het bewaken van de kosten.
  • Het controleren van de voorgang en de kwaliteit van de werkzaamheden.

Aan de hand van uw wensen vertellen wij u graag wat onze advieskosten zijn.

Meer weten? Maak nu een afspraak.

Bel ons vrijblijvend op 075 612 46 56 of mail naar  luuk@zaanstadfunderingen.nl.