Hoe is het met de fundering van uw woning gesteld?

Met de fundering van vele Nederlandse woningen is het slecht gesteld. Misschien geldt dit ook voor uw woning. Wellicht heeft u zelf al ontdekt dat er iets met uw woonomgeving aan de hand is. Scheuren in de muur, deuren en ramen die niet meer goed sluiten of klemmen, verzak­kingen… Ook kan het zijn dat de gemeente u op de hoogte heeft gebracht van het feit dat uw fundering niet in orde is.

Signalen dat u in actie moet komen en misschien iets aan de fundering van uw woning moet doen.

Funderingsherstel brengt vaak onverwachte, hoge kosten met zich mee en zorgt voor veel woonoverlast. Dit zorgt voor onrust en onzekerheid. Nu kunnen wij niet al uw zorgen wegnemen maar wel een groot deel hiervan.

Wij zijn een bedrijf dat op kundige en secure wijze uw fundering kan vernieuwen. Daarnaast vinden wij het belangrijk om u tijdens dit gehele traject goed op de hoogte houden over de stand van zaken.

Om uw fundering te vernieuwen maken wij gebruik van schroefinjectie palen. Waarom maken wij gebruik van deze techniek?

De voorkeur van de meeste gemeenten en verzekeringsmaatschappijen

Trillingsvrij funderen

Voorkomt schade aan het pand en naastgelegen huizen

De oplossing voor beperkte ruimtes waar niet mag worden geheid

Bouwen op de kwalitatief betere, tweede zandlaag

Op deze website vertellen wij u graag wat Zaanstad Funderingen voor u kan betekenen. Heeft u nog vragen? Bel ons vrijblijvend 075 612 46 56 of mail naar info@zaanstadfunderingen.nl.

Werkwijze

1. Opdrachtbevestiging

 • Aanloop en vergunningentraject
 • Opdrachtbevestiging

2. Aanvang werk op locatie1e/2e week

 •  Sleuteloverdracht, aanbrengen sleutelkluisje, bepalen Peil.
 • Plaatsen tijdelijk toilet en puinbak
 • Aanbrengen bescherming
 • Sloopwerk

3e week

 •  Aanleveren grout en heipalen

4e week

 • Inschroeven palen/heien

3. Indraaien palen5e week:

 • Lassen ringen en kopplaten
 • Inbrengen doorvoerbuizen voor nutsvoorzieningen

6e week:

 • Storten werkvloer

7e/8e week:

 • Inhakken inkassingen en aanbrengen vijzels / stempels

9e week:

 • Aanbrengen wapening ondernet
 • Loodgieterswerkzaamheden (riolering etc)
 • Aanbrengen bovenwapening

10e week:

 • Keuren wapening door de gemeente
 • Storten constructievloer

4. Constructievloer gereed11e week:

 • Aanwerken inkassingen

12e week:

 • Aanbrengen isolatie schuim of schuimbeton

13e week:

 • Aanbrengen vloerverwarming
  Aanbrengen dekvloer

5. Oplevering14e week:

 • Afvoeren mobiel toilet en container
 • Uitleg stookprotocol vloerverwarming
 • Oplevering en sleuteloverdracht
 • Afhandelen opleverpuntjes

Projecten 2020 - 2023

Zwaardemakersstraat 3
Zwaardemakersstraat 13
Zuideinde 300
Westzanerdijk 118
Warmoesstraat 51
Veldweg 73
Van Limburg van Stirumstraat 31
Sundsvalstraat 7
Stationsstraat 16
Pieter latensteinstraat 59
Leidsestraat 38
Leidsestraat 34
Klokbaai 20
Javastraat 7
ganzewerfstraat 1
Ganzewerfstraat 15
Ganzewerfstraat 28
ganzewerfstraat 30
Ganzewerfstraat 32
Franshalsstraat 86
Franshalsstraat 88
Dubbelebuurt 10
Doniastraat 80
Dam 34
Brouwersplein 34
Brouwersplein 35
Brouwersplein 37
Brouwersplein 38
Brouwersgracht 169
Botenmakersstraat 48
Beukenstraat 43