Hoe is het met de fundering van uw woning gesteld?

Met de fundering van vele Nederlandse woningen is het slecht gesteld. Misschien geldt dit ook voor uw woning. Wellicht heeft u zelf al ontdekt dat er iets met uw woonomgeving aan de hand is. Scheuren in de muur, deuren en ramen die niet meer goed sluiten of klemmen, verzak­kingen… Ook kan het zijn dat de gemeente u op de hoogte heeft gebracht van het feit dat uw fundering niet in orde is.

Signalen dat u in actie moet komen en misschien iets aan de fundering van uw woning moet doen.

Funderingsherstel brengt vaak onverwachte, hoge kosten met zich mee en zorgt voor veel woonoverlast. Dit zorgt voor onrust en onzekerheid. Nu kunnen wij niet al uw zorgen wegnemen maar wel een groot deel hiervan.

Wij zijn een bedrijf dat op kundige en secure wijze uw fundering kan vernieuwen. Daarnaast vinden wij het belangrijk om u tijdens dit gehele traject goed op de hoogte houden over de stand van zaken.

Om uw fundering te vernieuwen maken wij gebruik van schroefinjectie palen. Waarom maken wij gebruik van deze techniek?

De voorkeur van de meeste gemeenten en verzekeringsmaatschappijen

Trillingsvrij funderen

Voorkomt schade aan het pand en naastgelegen huizen

De oplossing voor beperkten ruimten waar niet mag worden geheid

Bouwen op de kwalitatief betere, tweede zandlaag

Op deze website vertellen wij u graag wat Zaanstad Funderingen voor u kan betekenen. Heeft u nog vragen? Bel ons vrijblijvend 075 612 46 56 of mail naar info@zaanstadfunderingen.nl.

Werkwijze

Nadat u contact met ons hebt opgenomen komen wij zo snel mogelijk bij u langs om de situatie te bekijken en u te vertellen wat er nodig is om uw fundering te vernieuwen.

Op basis van dit gesprek sturen we u een offerte met een open begroting waarin alle benodigde werkzaamheden zijn omschreven. In deze begroting staan bij alle werkzaamheden de kosten apart vermeld.

Wanneer u besluit om ons de opdracht te verlenen sturen wij u een opdrachtbevestiging waarin alles nog eens beschreven wordt zoals, de werkzaamheden, de garantie, de termijnbetalingen etc.

De eerste stap is dan dat onze constructeur aan de slag gaat met het maken van de constructieve tekeningen en berekeningen.

Ook wordt er een sondering gemaakt zodat duidelijk wordt tot welke diepte de nieuwe palen worden gemaakt. Deze stukken worden door ons ingediend bij de gemeente, voor het verkrijgen van de benodigde omgevingsvergunning.

Wanneer de vergunning is verleend kunnen wij starten met de werk­zaamheden.

Wij maken een nieuwe fundering in uw huis door nieuwe schroef­injectie­palen in de bodem te draaien waarop een constructieve betonvloer komt te liggen die uw woning weer opnieuw opvangt.

De vloer wordt gelijk geïsoleerd en desgewenst voorzien van vloer­verwarming, hierdoor combineert u het benodigde funderingsherstel met de verduurzaming van uw woning.

Projecten 2020 - 2021

Zuideinde 393
Schellingwouderdijk 337
Reigerstraat 46
Stationstraat 57
Stationsstraat 55
Ooievaarstraat 33
Oostzijde 96 CA
Parkstraat 16
Museumlaan 18
Czaar Peterplantsoen 12
Domselaerstraat 1
Badhuislaan 18
Oostzijde 96 BA
Stationsstraat 45B
Westzijde 144
Stationsstraat 18
Valkstraat 59
Pieter Jelles Troelstralaan 129
Oostzijde 16
Badhuislaan 3
Botenmakerstraat 106
Nieuwe Herengracht 5
Ooievaarstraat 98
Ooievaarstraat 100
Ooievaarstraat 102
Langestraat 42
Jonge Kuiperstraat 22
Tuinstraat 5